Huijia school

发布时间: 2017/12/17

25周年校庆 | 为器乐专场音乐会疯狂打Call

 
 
 
王道尚(原汇佳学生、现美国华盛顿某中学乐队指挥)
 
 
管樱(原汇佳学生、现新加坡某高中乐队长笛首席) 

……